CAS tar for tiden ikke imot søknader.

 

 

Senter for grunnforskning (CAS) fremmer og legger til rette for fremragende, nysgjerrighetsdrevet grunnforskning.  

Hver høst tar CAS imot tre forskningsgrupper som jobber med prosjekter innen (og på tvers av):

En forskningsgruppe får tilbringe et helt akademisk år i CAS’ lokaler i Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, i Oslo.

Hvert prosjekt bevilges ca. 3,5 millioner norske kroner.

Hvem kan søke?

Alle fast ansatte i vitenskapelige stillinger ved CAS’ samarbeidsinstitusjoner kan sende inn en prosjektbeskrivelse og søke om å bli prosjektleder. Våre samarbeidsinstitusjoner er:

Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB), UiT Norges arktiske universitet (UiT), Universitetet i Stavanger (UiS), Universitetet i Agder (UiA), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), OsloMet – storbyuniversitetetNorges Handelshøyskole (NHH), Handelshøyskolen BI, MF­ vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Institutt for fredsforskning (PRIO) og CICERO Senter for klimaforskning.

Per avtalene senteret har med samarbeidspartnerne får prosjektledere og deltakere i faste vitenskapelige stillinger ved disse institusjonene forskningsfri under oppholdet ved CAS. Forskerne ved partnerinstitusjonene må søke om forskningsfri minst ett år før oppholdet deres ved CAS.

Om ønskelig kan prosjektet ha to ledere som utformer søknaden sammen. Søker(ne) velger selv hvem som skal utgjøre prosjektets forskergruppe og kan invitere forskere fra hvor som helst i verden, uavhengig av hvor de er i karrieren. Deltakernes opphold kan variere i lengde, fra noen måneder til hele året. Søker(ne) vil være gruppens leder(e), og skal oppholde seg ved CAS i hele perioden.

Forskere som ikke er ansatt ved CAS’ samarbeidsinstitusjoner kan bruke sin forskertermin fra egen institusjon for å muliggjøre oppholdet på CAS. Prosjektledere kan også avsette midler til frikjøp av eller vikarutgifter for forskere som ikke har forskertermin.

Sjenerøs serviceplattform og unikt forskningsmiljø

CAS tilbyr et tverrfaglig, internasjonalt forskningsmiljø, en sjenerøs serviceplattform og et romslig budsjett. CAS tilbyr:

 • åtte hyggelige og velutstyrte kontorplasser (seks kontorer per prosjekt).
 • IT- og bibliotekstjenester.
 • hjelp til å skaffe leiligheter til forskere som kommer utenbys fra.
 • assistanse ved konferanser og workshops.
 • hjelp til å finne barnehager og skoler (for forskere som tar med seg familie).
 • subsidiert lunsj.

Det er ikke mulig å utføre labarbeid ved CAS. Labarbeid, feltarbeid og datainnsamling bør være gjennomført før CAS-oppholdet begynner. Forskningen ved CAS er på det analytiske stadiet: bearbeiding av data, syntetisering, teoretisering og kommunikasjon av forskningsresultater.

Siden CAS skal tilrettelegge for gruppearbeid, må prosjektlederne være på CAS gjennom hele det akademiske året, som varer fra 15. august til 30. juni. Det er også forventet at prosjektdeltakerne jobber fulltid med forskning som er relevant for prosjektet.    

Hva går midlene til?

 • Reise og opphold for tilreisende deltakere med familie.
 • Seminarer og konferanser.
 • Publiseringsutgifter i løpet av CAS-oppholdet.
 • Utgifter til barnepass og skole.
 • Eventuelle frikjøp for forskere som ikke er tilknyttet våre samarbeidsinstitusjoner og som ikke kan komme i sin forskningstermin.

Hvordan søke?

For tiden gjennomgår CAS søknadsprosessen og kommer til å revidere kravene for søknadene.

Tidligere besto søknadsprosessen av to runder, hvor det først ble sendt inn en innledende søknad etterfulgt av en utdypende søknadsrunde med fagfellevurdering. Dette ønsker senteret å gå bort fra og kun gjennomføre en utdypende søknadsrunde med fagfellevurdering.

I tillegg ønsker vi at det skal gå kortere tid fra prosjektene er valgt til deres opphold ved senteret begynner. Prosjekter kommer derfor til å bli valgt kun ett år i forveien. Dette betyr at senteret ikke kommer med en utlysning denne høsten, men vil avvente til 2021.

Mer informasjon om den nye søknadsprosessen kommer.

Utvelgelsesprosessen

Hvilke prosjekter som kommer videre til neste runde i søknadsprosessen blir bestemt av CAS’ styre i februar.

Søkere som kommer videre til andre runde blir bedt om å sende inn en fullstendig prosjektbeskrivelse, som vil bli vurdert av internasjonale fagfeller. I denne andre og avgjørende runden i prosessen ber vi søkere om å skissere opp hvilke norske og internasjonale forskere som er interessert i å delta i forskergruppen.

Det er et krav at gruppen består av etablerte forskere som har en internasjonal posisjon innenfor fagfeltet. CAS ønsker også å fremme unge talenter, gruppene bør derfor også invitere inntil to lovende postdoks/PhD-studenter.

Når CAS velger sine grupper, er det kun prosjektets, ledernes og gruppens vitenskapelige kvalitet som teller. Hvilke tre forskergrupper som til slutt får komme til CAS, annonseres i september. Senteret bistår prosjektlederne i den toårige planleggingen.

 

Har du spørsmål?