For å belyse problemstillinger knyttet til hav fra forskjellige faglige perspektiver har vi invitert fire forskere fra ulike fagfelt til å snakke om sin forskning og sitt syn på havet:

  • Ellen Krefting, professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo (UiO)
  • Marianne Elisabeth Lien, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo (UiO)
  • Marianne Tronstad Lund, seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning

Disse vil holde hvert sitt innlegg, etterfulgt av en samtale ledet av CAS-direktør Camilla Serck-Hanssen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo (UiO).

Arrangementet avholdes som del av Forskningsdagene 2022 i Wergelandssalen på Litteraturhuset.

Inngang er gratis for alle.

 

Vi gleder oss til å utforske «havet» sammen med dere!