Kaperseminaret: "Kaperfart og folkerett 1776-1815". Med forskingsgruppa "Transformation of international law and Norwegian sovereignty in 1814", Senter for grunnforsking (CAS), Oslo i samarbeid med Norsk Maritimt Museum og Norsk lokalhistorisk institutt arrangerer eit arbeidsseminar om kaperhistorie og rettslege problemstillingar.