Program

Laks: Norges viktigste husdyr?

Professor Marianne E. Lien
Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Laksefiske i Tana

Førsteamanuensis Gro Birgit Ween
Avdeling for etnografi, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Standardisering av ku: Om Norsk Rødt Fe

Sosialantropolog Lars Risan
Universitetet i Oslo

Read more from UiO (in Norwegian).