Organised by the CAS project Social Governance Through Legislation, led by Professor Jørn Øyrehagen Sunde and Professor Erik Opsahl.

 

6 January

Heikki Pihlijamäki, University of Helsinki

"Medieval ius commune and the Swedish law of procedure"

 

19 January

Randi Bjørshol Wærdahl

"Potensielt og eksepsjonelt? Elitekvinners makt og innflytelse  i norsk høy- og senmiddelalder."

 

26 January

Informal discussions

 

2 February

Fredrik Charpentier Ljungqvist, Stockholm University

"En kvantitativ undersökning av medeltida svensk lagstiftning"

 

9 February

Magnus Rindal, University of Oslo

"Landslova av 1274 - påbegynt av Håkon Håkonsson og fullført av Magnus Håkonsson"

 

16 February

Informal discussions

 

23 February

Informal discussions

 

2 March

Hilde Alice Bliksrud, University of Oslo

"Mannen som mor. Om en kjønnsoverskridende sagahelt"

 

9 March

Informal discussions

 

16 March

Már Jónsson (zoom)

"Járnsíða"

 

23 March

Sofia Gustafsson, Linköpings universitet

"Den svenske byloven"

 

30 March

Karin Bowie, Senior Lecturer at the University in Glasgow

"Law in political rhetoric"

 

6 April

Fraser Miller, Stockholm University

"Outlawry and the Judicial Space in Medieval Scandinavia, c.1200-1350"

 

20 April

Informal discussions

 

27 April

Anna Elisa Tryti

"Styringsideologi og kirkelig jurisdiksjon i Nidaros erkebispedømme, 1280-1351"

 

4 May

 

 

11 May

Orazio Condorelli

"Kanonisk rett"

 

18 May

Leidulf Melve

"Historiografi"

 

25 May

Informal discussions