Centre for Advanced Study

at the Norwegian Academy of Science and Letters

Magnus Källström

Title Senior Researcher
Academic Institution The Swedish National Heritage Board
Country Sweden
Contact Information

CAS Publications

  • Källström, Magnus. 2013. "Kring dalrunorna: det 26:e internationalla fältrunbologmötet i Mora", Fornvännen 108:282-294.

  • Källström, Magnus. 2013. "Vad betyder binamnet Rauðumskialdi på Rønningestenen DR 202?", Studia anthroponymica, Scandinavica 31:5-21.

  • Källström, Magnus. 2014.“Aktuell runologi", Saga och Sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, 189–193.

  • Källström, Magnus. 2014. "Från Forneby till Gamle Uppsala – några nyheter om runristaren Erik”, HumaNetten, 32: 33-41.

  • Källström, Magnus. 2014. "Mansnamnet runsv. Gunnvarr – ett bidrag till en gammal tvistefråga”, Studia anthroponymica Scandinavica 32:59-66.

  • Källström, Magnus. 2014. L. Norberg (ed), Ett aros blir en köping – arkeologi i Åkroken och Nyköping, Nyköping: Sörmlands museums förlag.

LOGO