Gruppeledere som leder prosjektene ved senteret er blant de fremste forskerne i landet, og utvelgelsen er basert kun på vitenskapelige kriterier.

Forskningsgrupper

Hver høst tar CAS imot tre forskningsgrupper som jobber med prosjekter innen (og på tvers av):

  • humaniora/teologi
  • samfunnsvitenskap/juss
  • naturvitenskap/medisin/matematikk

CAS har tatt imot mer enn 75 forskningsprosjekter og 1100 forskere siden åpningen i 1992.

Tar imot søknader hver høst

Alle fast vitenskapelige ansatte ved CAS’ samarbeidsinstitusjoner kan sende inn en prosjektbeskrivelse.

Om ønskelig, kan prosjektet ha to ledere som utformer søknaden sammen. Søker(ne) velger selv hvem som skal utgjøre prosjektets forskergruppe og kan invitere forskere fra hvor som helst i verden, uavhengig av hvor de er i karrieren.

Forskere i stipendiat- og postdoktorstillinger bidrar også i CAS-prosjektene.

I alt deltar mellom 40 og 45 forskere fra rundt 10 til 15 land i CAS-prosjektene hvert år.

Etter en omfattende søknads- og vurderingsprosess velger CAS-styret tre forskningsprosjekter. Prosjektene velges ett år før oppstart slik at prosjektlederne får god tid til å planlegge.