The Demise of Religions utforsker hvordan og hvorfor religioner dør ut. Verdenshistoriens skraphaug er full av forkastede religiøse grupper og tradisjoner. Noen ble gradvis erstattet av nye religioner og glemt, andre utryddet sammen med sine troende. Gjennom sammenliknende forskning, skal denne gruppen undersøke hva som skjer når en religion forsvinner, og hva det kan fortelle oss om livssyklusen til andre kulturelle fenomener. 

 


In Sync: How Synchronization and Mediation Produce Collective Times, Then and Now handler om kollektive opplevelser. Å leve i et samfunn betyr å oppleve ting sammen– ikke bare de store begivenhetene, som valg, idrettsarrangement og parader, men også de små, hverdagslige hendelsene. Denne forskergruppen studerer hvordan samfunn fra 1700-tallet til i dag er organisert rundt slike hendelser, og den viktige rollen forskjellige medier spiller for å sørge for at de finner sted.

 


Homotopy Type Theory and Univalent Foundations bygger på to fundamentale spørsmål innenfor matematikk: Hva er et matematisk bevis, og hva vil de si at to ting er like? Svarene på disse spørsmålene er mange, og har variert gjennom tidene. I dag kan forskere bruke kraftige dataprogrammer for å verifisere matematiske bevis, men da er utfordringen å finne et språk som både er effektivt og forklarende nok. Forskerne bak dette prosjektet mener at homotopiteori er løsningen.