MultiGender: A Multilingual Approach to Grammatical Gender utforsker grammatisk kjønn i flerspråklige kontekster, med fokus på tilegnelse, variasjon og endring. Grammatisk kjønn er en språklig kategori som deler substantiv inn i ulike klasser, og blant verdens språk er det stor variasjon. For eksempel har man i de fleste norske dialekter tre kjønn (hankjønn, hunkjønn og intetkjønn), andre språk har to kjønn (f.eks. italiensk), mens noen ikke har kjønn (f.eks. engelsk). MultiGender vil utforske om grammatisk kjønn er den samme kategorien på tvers av en rekke språk.

 


 

Prosjektet Evolvability: A new and unifying concept in evolutionary biology handler om begrepet "evolverbarhet", som kan forstås som potensiale for evolusjon. Naturlig utvalg forutsetter arvelig variasjon, og forskning rundt evolverbarhet søker å forstå hvordan selekterbar variasjon oppstår, struktureres og opprettholdes. Begrepet evolverbarhet oppsto rundt 1990 og ble raskt populært i en rekke fagfelt innen evolusjonær genetikk og utviklingsbiologi. I dette prosjektet skal forskerne dels se på hvordan dette begrepet oppsto og hva slags konsekvenser det har hatt, og dels vurdere hva vi har lært av den forskningen som har brukt begrepet over de siste 30 år. 

 


 

The Body in Translation – Historicizing and Reinventing Medical Humanities and Knowledge Translation skal tenke nytt om feltet «medisinsk humaniora» som et tverrfaglig bindeledd mellom humaniora og medisin. Ved å konfrontere medisinsk kunnskapsoversettelse med begreper om oversettelse fra humaniora og kulturvitenskap skal prosjektet utvikle nye medisinske oversettelsespraksiser som tar høyde for aktuelle epistemiske og kulturelle forskjeller.