Hvilken politikk som føres påvirker fordelingen av goder og byrder i samfunnet, og det er ofte uenighet om hvilke beslutninger som er de rette. Det er derfor en både viktig og vanskelig oppgave å finne ut hvordan man kan avgjøre hva som er en «god» politikk. En god politikk må både gjenspeile hva vi mener er moralsk riktig, være gjennomførbar i praksis og være et resultat av demokratiske prosesser. GOODPOL bringer filosofer og samfunnsvitere sammen for å utvikle en politisk filosofi som er praktisk relevant og en samfunnsvitenskapelig tilnærming som er informert av moralske krav til politikkutforming.

 


 

Motivic Geometry er et tverrfaglig matematisk prosjekt med høy risikofaktor.  Ved å samle verdensledende eksperter innen motivisk homotopiteori, affin algebraisk geometri, og enumerativ geometri, forventer prosjektets forskere banebrytende resultater og håper å kunne styre retningen forskningen tar innen disse feltene.

 


 

Books Known Only by Title: Exploring the Gendered Structures of First Millennium Imagined Libraries har som mål å utforske bøker som kun er kjent gjennom sin tittel, og som assosieres med kvinnelige skikkelser fra den utvidede bibelske historien. På denne måten skal prosjektet utfordre de konvensjonelle ideene om bokkultur, imaginære bibliotek og kjønn i det første millennium.