Hvilken betydning hadde menneskelig migrasjon for inntoget av jordbruksteknologi i Norge? Ny moderne teknologi gjør det mulig å teste eldgammelt DNA-materiale, noe som har gitt nytt liv til debatten om hvordan mennesker migrerte i forhistorien. 

Forskerne på CAS-prosjektet Exploring the archaeological migration narrative: The introduction of farming and animal husbandry in southern Norway skal skape en tverrfaglig dialog mellom biologien, arkeologien og sosialantropologien. Ved å sette arkeologisk materiale fra Sør-Norge i sammenheng med nordvest Europa på 4000-2000 tallet f.Kr. håper de å bedre forstå migrasjonens rolle da mennesker i Norge etablerte jordbruket.  

 


 

Hvordan endret politikken, jussen og samfunnet seg da lovgivning ble en måte å styre på i høy- og senmiddelalderen? Kong Magnus VI Landslov av 1274 var en av de første landslovene i Europa. Loven ble styrende i Norge i 400 år, og dannet et rettslig fellesgrunnlag for det norske samfunnet. Landsloven kom til å bli et samlende symbol for Norge gjennom skiftende politiske unioner.

Til tross for lovens unike karakter er den lite forsket på.  

Forskerne på Social governance through legislation forsøker å forstå betydningen av introduksjonen av lovgivning i middelalderen ved å utforske jussens rolle i politisk retorikk og dialog, lovgivningens struktur og anvendelse, og rettighetssituasjonen til innbyggerne, ikke minst svake grupper i samfunnet.

 


 

Attosecond quantum dynamics beyond the Born-Oppenheimer approximation