Potensielle partnere må møte følgende krav: 

a. Institusjonen må ha tilstrekkelig grunnfinansiering til å finansiere forskningsfri til både prosjektledere og andre aktuelle gruppemedlemmer av CAS-prosjekter og YCF-prosjekter. 

b. Institusjonen må ha en strategi og styring som sannsynliggjør at de vil fremme sterke søkere til begge prosjekttyper. 

c. Institusjonen må ha vilje og evne til langsiktig satsing på lovende resultater fra CAS-prosjektet og må derfor ha solide grunnforskningsmiljøer. 

 

I vurderinger av hvorvidt nye partnere møter kravene a-c vil styret legge til grunn både søkers beskrivelse av institusjonens intensjon, og dokumentasjon av deres grunnforskningsprofil. 

Søknadsfrist: 6. februar 2023

 

Søknader sendes til admin@cas-nor.no. Eventuelle spørsmål om prosessen kan sendes samme sted.