CAS Oslo is seeking an experienced scholar with a proven record of scientific achievement on an international level. The ideal candidate will have experience leading groups or organisations that conduct research, as well as a broad interest in the larger research landscape.

The sixth scientific director in the history of CAS Oslo will succeed Professor Vigdis Broch-Due, whose term expires 30 July 2018. The position of scientific director is a three-year engagement with an opportunity to apply for and be appointed to a second three-year term.

Deadline: 21 January 2018. Click here to see the job listing on Jobbnorge.no and apply.

 


 

Senter for grunnforskning/Centre for Advanced Study (CAS Oslo) er en frittstående stiftelse hvis overordnede mål er å drive grunnforskning og tverrvitenskapelig teoretisk arbeid på høyt internasjonalt nivå. Senteret har sine lokaler i Det Norske Videnskaps-Akademi på Skarpsno i Oslo.

Det vitenskapelige arbeidet ved CAS Oslo organiseres hvert år i tre internasjonalt sammensatte grupper, hver med 6-8 medlemmer, slik at det til enhver tid er rundt 20 forskere ved senteret. Normalt er de tre gruppene ved senteret fordelt med en innen hvert av områdene humaniora, naturfag og samfunnsfag.

Vitenskapelig leder

Stillingen som vitenskapelig leder ved Senter for grunnforskning blir ledig fra 1. august 2018. Vi ønsker oss en erfaren forsker med dokumentert kompetanse på professornivå og bakgrunn fra forskningsledelse, internasjonalt faglig arbeid, og gjerne også fra forskningspolitisk arbeid. Den vi søker bør ha interesse for et bredt spekter av vitenskapelige disipliner.

Den som ansettes vil være daglig leder for CAS Oslo, og forutsettes å dele sin tid mellom tre hovedaktiviteter.

Arbeidsoppgaver:

 • Forskningsadministrativ ledelse av virksomheten ved senteret, herunder
  • bistå styret i utvelgelsen av gruppeledere
  • arbeide for styrking av senterets økonomi, samt videreutvikling av organisasjonen
  • vedlikehold og videreutvikling av nasjonale og internasjonale faglige kontakter
 • Faglig aktivitet rettet mot virksomhetsområdene ved senteret
  • erverve kunnskap om og innsikt i de enkelte temaer det arbeides med
  • erverve kunnskap om gjesteforskernes faglige bakgrunn og virksomhet
  • formidling av senterets faglige aktiviteter
 • Egen forskning og annen faglig virksomhet

Ansettelsesvilkår ellers:

 • Stillingen er et åremål på 3 år, som eventuelt kan forlenges med ytterligere 3 år etter kunngjøring og søknad.
 • Lederen er forutsatt å ha sin faste arbeidsplass ved CAS Oslo.
 • Lønn og rammebetingelser som sikrer lederens faglige arbeidsvilkår avtales med styret. Noen midler til egen forskning kan påregnes.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
 • Tiltredelse 1. august 2018, eller etter avtale.

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på jobbnorge.no.

En kortfattet CV og publikasjonsliste, og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som separate vedlegg til søknaden.

Søknadsfrist 21. januar 2018

Spørsmål?

Styreleder Geir Ellingsrud, e-post: ellingsr@math.uio.no

Kontorsjef Maria Sætre, e-post: maria.satre@cas.oslo.no