Centre for Advanced Study

at the Norwegian Academy of Science and Letters

  • "Man kan inte tänka isär naturen och samhället"

  • "Vår kris är en tidens och tillitens kris"

LOGO