Vår gode kollega skal ut i permisjon, og vi søker en sosial, serviceinnstilt og initiativrik vikar med erfaring fra kommunikasjons- og administrasjonsarbeid.

Vikaren vil bli del av vår lille, men effektive administrative stab som tilrettelegger for de internasjonale forskningsgruppene som holder til ved senteret.

Hovedarbeidsoppgavene i denne stillingen er operativt kommunikasjonsarbeid. Vikaren vil også være koordinator for satsningen på yngre forskere, Young CAS Fellow-programmet. Denne ordningen skal utvides i årene som kommer, og vil derfor til tider utgjøre en vesentlig del av stillingen.

For å lykkes i stillingen må man være villig til å tenke helhetlig for det beste for senteret og bidra der det trengs.

Ønsket oppstart: 15. februar 2021.