Hovedformålet vårt er å fremme nysgjerrighetsdrevet, fremragende grunnforskning. Hos oss får forskerne et romslig budsjett og en unik mulighet til å jobbe uforstyrret og sammenhengende med sin forskning.

Om våre forskningsgrupper

Forskningen ved CAS er gruppebasert og prosjektene er initiert av forskerne selv. Hvert år bevilger vi midler til tre forskningsgrupper som jobber med prosjekter innen (og av og til på tvers av):

  • humaniora/teologi
  • samfunnsvitenskap/juss
  • naturvitenskap/medisin/matematikk

En forskningsgruppe får tilbringe et helt akademisk år i CAS’ lokaler i Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78 i Oslo.

Alle fast ansatte i forskerstillinger ved CAS’ samarbeidsinstitusjoner kan søke om å lede en gruppe ved CAS. Søkeren setter selv sammen sin forskergruppe og kan invitere fremragende kolleger fra hele verden til å bidra på prosjektet. Deltakernes opphold varierer i lengde, fra noen måneder til hele året. Gruppelederne oppholder seg ved CAS i hele perioden.

Utvelgelsen av de tre forskningsgruppene skjer etter en omfattende prosess med internasjonale sakkyndige. Avgjørelsen skjer ett år før oppstart slik at gruppelederne har god tid til å planlegge.

Finansiering og samarbeidspartnere

CAS er i hovedsak finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Våre samarbeidsinstitusjoner er også viktige bidragsytere. Fast vitenskapelige ansatte ved CAS’ samarbeidsinstitusjoner får innvilget forskningsfri for å kunne tilbringe tiden hos oss. Dette gjelder både gruppeledere og øvrige deltakere på prosjektene.

Samtidig gir et forskningsopphold ved CAS nye muligheter for institusjonene. Ikke bare tilfaller publiseringspoengene som er basert på forskning ved CAS, forskerens hjemmeinstitusjon. Det er også en rekke eksempler på at prosjektene ved CAS har gitt grobunn for nye store forskningsbevilgninger fra inn- og utland.