Read this call in English here

Senter for grunnforskning (CAS) fremmer og legger til rette for fremragende, nysgjerrighetsdrevet grunnforskning.  

Hver høst tar CAS imot tre forskningsgrupper som jobber med prosjekter innen (og på tvers av):

En forskningsgruppe får tilbringe et helt akademisk år i CAS’ lokaler i Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, i Oslo.

Hvem kan søke?

Alle fast vitenskapelig ansatte ved CAS’ samarbeidsinstitusjoner kan sende inn en prosjektbeskrivelse. Om ønskelig, kan prosjektet ha to ledere som utformer søknaden sammen. Søker(ne) velger selv hvem som skal utgjøre prosjektets forskergruppe og kan invitere forskere fra hvor som helst i verden, uavhengig av hvor de er i karrieren. Deltakernes opphold kan variere i lengde, fra noen måneder til hele året. Søker(ne) vil være gruppens leder(e), og skal oppholde seg ved CAS i hele perioden.

Forskere som ikke er ansatt ved CAS’ samarbeidsinstitusjoner kan bruke sin forskertermin fra egen institusjon for å muliggjøre oppholdet på CAS. Gruppelederen kan også avsette midler til frikjøp av forskere som ikke har forskertermin.

Sjenerøs serviceplattform og unikt forskningsmiljø

CAS kan tilby et tverrfaglig, internasjonalt forskningsmiljø, en sjenerøs serviceplattform og et romslig budsjett. Gruppeledere og deres forskergrupper får:

 • ekstra forskningsfri/forskningstermin av sin hjemmeinstitusjon (dette gjelder alle fast ansatte i forskerstillinger ved CAS’ samarbeidsinstitusjoner)
 • et budsjett på ca. 3,5 millioner norske kroner
 • hyggelige og velutstyrte kontorer
 • IT- og bibliotekstjenester
 • sentralt beliggende leiligheter (for forskere som kommer utenbys fra)
 • assistanse ved konferanser og workshops
 • hjelp til å finne barnehager og skoler (for forskere som tar med seg familie)
 • subsidiert lunsj

Hvordan søke

Vi ber forskere som søker om å bli gruppeleder(e) om å sende et kort prosjektforslag på tre til seks sider, med følgende innhold:

 • En kort prosjektbeskrivelse som tar opp prosjektets sentrale problemstillinger, beskriver det unike ved prosjektet og dets relevans innen fagfeltet (to til fire sider)
 • Informasjon om gruppeleder(e): navn, nåværende arbeidsgiver, relevante publikasjoner, rolle i forskningsfeltet og relevant ledererfaring (en til to sider)

Det må fremgå klart av søknaden at prosjektet har potensiale til å bidra til vitenskapelige gjennombrudd innen fagområdet. Det er også avgjørende at det forklares hvorfor et år ved CAS vil gagne prosjektet.

Forøvrig:

 • Et prosjekt ved CAS kan ikke ha mer enn to gruppeledere
 • Gruppeledere må være fast ansatte i forskerstillinger ved CAS’ samarbeidsinstitusjoner
 • Søkere må informere fakultets- eller instituttleder om søknaden
 • Dersom prosjektet krever forhåndsgodkjenning fra Datatilsynet, Regionale komiteer for medisinsk- og helsefaglig forskningsetikk (REK) eller liknende organer må nødvendig dokumentasjon være på plass innen august 2022

Merk at søknadsportalen åpner i desember 2019. 

Utvelgelsesprosessen

Hvilke prosjekter som kommer videre til neste runde i søknadsprosessen blir bestemt av CAS’ styre i februar 2020.

Søkere som kommer videre til andre runde blir bedt om å sende inn en fullstendig prosjektbeskrivelse, som vil bli vurdert av internasjonale fagfeller. I denne andre og avgjørende runden i prosessen ber vi søkere om å skissere opp hvilke norske og internasjonale forskere som er interessert i å delta i forskergruppen.

Det er et krav at gruppen består av etablerte forskere som har en internasjonal posisjon innenfor fagfeltet. CAS ønsker også å fremme unge talenter, gruppene bør derfor også invitere inntil to lovende postdoks/PhD-studenter.

Når CAS velger sine grupper, er det kun prosjektets, ledernes og gruppens vitenskapelige kvalitet som teller. Hvilke tre forskergrupper som til slutt får komme til CAS, annonseres i september 2020. Senteret bistår gruppelederne i den toårige planleggingen.

 

Frist: 15. januar 2020.

 
Har du spørsmål om søknadsprosessen?