Centre for Advanced Study

at the Norwegian Academy of Science and Letters

Kontakt

CAS’ administrasjon står for den daglige driften av senteret. Administrasjonen legger til rette for at forskerne får fullt og helt konsentrere seg om forskningen.

Administrasjonen ved Senter for grunnforskning (CAS):

Camilla Serck-Hanssen

Direktør

camilla.serck-hanssen@cas.oslo.no
Maria M. L. Sætre

Kontorsjef

telefon: 93 06 33 32
maria.satre@cas.oslo.no
Rune Flaten

Seniorrådgiver

telefon: 92 08 88 61
rune.flaten@cas.oslo.no
Camilla Kottum Elmar

Rådgiver

telefon: 40 67 59 75
c.k.elmar@cas.oslo.no
Marit Fiksdal

Rådgiver

telefon: 94 79 58 17
marit.fiksdal@cas.oslo.no

Kristin Løyning Reyes

Førstekonsulent

telefon: 22 12 25 00
k.l.reyes@cas.oslo.no
Karoline Kvellestad Isaksen

Rådgiver

(i permisjon)
   
 
For generelle henvendelser kan du sende en e-post til cas@cas.oslo.no.

Besøksadresse: Drammensveien 78, 0271 Oslo

Telefon: 22 12 25 00 (man-fre 09.00-14.45)

LOGO