Centre for Advanced Study

at the Norwegian Academy of Science and Letters

Styret

Stiftelsen CAS ledes av et styre. Styret oppnevnes av Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA), Universitets- og Høyskolerådet (UHR) og den norske staten, ved Forskningsrådetog består av seks medlemmer og seks varamedlemmer fra en rekke fagdisipliner og institusjoner.

Medlemmene og varamedlemmene møtes i fire styremøter årlig. DNVAs generalsekretær deltar som observatør.

Det er styret som årlig velger ut CAS-prosjektene.

Styret ved Senter for grunnforskning (CAS):

Foto: UiB

Leder

Professor Rolf K. Reed

Institutt for biomedisin,
Universitet i Bergen
 
Rolf.Reed@uib.no

Foto: UiB

Nestleder

Professor Dag Rune Olsen

Universitet i Bergen
 
Dag.Rune.Olsen@uib.no

Foto: MF

Professor Kristin Bliksrud Aavitsland

Avdeling for teologi og historie,
MF vitenskapelig høyskole
 
Kristin.B.Aavitsland@mf.no

Foto: UiA

Professor Unni Langås

Institutt for nordisk og mediefag,
Universitet i Agder
 
unni.langas@uia.no

Foto: CAS

Professor Asle Sudbø

Institutt for fysikk,
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 
asle.sudbo@ntnu.no
 

Foto: UiT

Professor Kenneth Ruud

Prorektor for forskning og utvikling,
Universitet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet
 
kenneth.ruud@uit.no
 

Varamedlemmer:

Foto: UiO

Professor Aud V. Tønnessen 

(vara for R. K. Reed)

Dekan for Det teologiske fakultet,
Universitet i Oslo
 
a.v.tonnessen@teologi.uio.no
Rector Anne Husebekk, UiT (Photo: Torbein Kvil Gamst)
Foto: UiT
Rektor Anne Husebekk

(vara for D. R. Olsen)

Universitet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet
 
anne.husebekk@uit.no

Foto: UiO

Professor Knut Heidar

(vara for K. B. Aavitsland)

Institutt for statsvitenskap,
Universitet i Oslo
 
knut.heidar@stv.uio.no

Foto: UiB

Professor Knut Helland 

(vara for U. Langås)

Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet,
Universitet i Bergen
 
Knut.Helland@uib.no

Foto: UiT

Professor Anna Nylund

(vara for A. Sudbø)

Det juridiske fakultet,
Universitet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet
 
anna.nylund@uit.no
 

 

(vara for K. Ruud; vil bli oppnevnt)

LOGO