Centre for Advanced Study

at the Norwegian Academy of Science and Letters

Styret

Stiftelsen CAS ledes av et styre. Styret oppnevnes av Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA), Universitets- og Høyskolerådet (UHR) og den norske staten, ved Forskningsrådetog består av seks medlemmer og seks varamedlemmer fra en rekke fagdisipliner og institusjoner.

Medlemmene og varamedlemmene møtes i fire styremøter årlig. DNVAs generalsekretær deltar som observatør.

Det er styret som årlig velger ut CAS-prosjektene.

Styret ved Senter for grunnforskning (CAS):

Foto: UiB

Leder

Rolf K. Reed

Professor

Universitetet i Bergen

Rector Anne Husebekk, UiT (Photo: Torbein Kvil Gamst)
Foto: UiT
Nestleder

Anne Husebekk

Professor

UiT Norges arktiske universitet

Foto: MF

Kristin Bliksrud Aavitsland

 
Professor

Universitetet i Oslo

Foto: UiA

Unni Langås

Professor

Universitetet i Agder

Foto: CAS

Asle Sudbø

Professor

Norges teknisk-naturvitenskapelige univeristet (NTNU)

Foto: CAS

Terje Lohndal

Professor

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Varaer:

Foto: UiO

Aud V. Tønnessen

Professor

Universitetet i Oslo

(vara for R. K. Reed)

Foto: CAS

Bjørn Jamtveit

Professor

Universitetet i Oslo

(vara for A. Husebekk)

Foto: UiO

Knut Heidar

Professor

Universitetet i Oslo

(vara for K. B. Aavitsland)

Foto: UiB

Knut Helland

Professor

Universitetet i Bergen

(vara for U. Langås)

Foto: UiT

Anna Nylund

Professor

Universitetet i Bergen

(vara for A. Sudbø)

Foto: CAS

Bjørn Ian Dundas

Professor

Universitetet i Bergen

(vara for T. Lohndal)

 

 

Tidligere styreledere:

 

1989 - 1990 Professor Gudmund Hernes
1991 Professor Dagfinn Føllesdal
1992 - 1993 Professor Vigdis Ystad
1993 - 1999 Professor Torstein Jøssang
2000 - 2010 Professor Aanund Hylland
2011 - 2014 Professor Asbjørn Kjønstad
2015 - 2018 Professor Geir Ellingsrud
LOGO