Centre for Advanced Study

at the Norwegian Academy of Science and Letters

Styret

Stiftelsen CAS ledes av et styre. Styret oppnevnes av Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA), Universitets- og Høyskolerådet (UHR) og den norske staten, ved Forskningsrådetog består av seks medlemmer og seks varamedlemmer fra en rekke fagdisipliner og institusjoner.

Medlemmene og varamedlemmene møtes i fire styremøter årlig. DNVAs generalsekretær deltar som observatør.

Det er styret som årlig velger ut CAS-prosjektene.

Styret ved Senter for grunnforskning (CAS):

Photo: UiB

Leder

Rolf K. Reed

Professor

Universitetet i Bergen

Photo: UiB
Nestleder

Dag Rune Olsen

Professor

Universitetet i Bergen

Photo: MF

Kristin Bliksrud Aavitsland

 
Professor

MF vitenskapelige høyskole for teologi, religion og samfunn

Photo: UiA

Unni Langås

Professor

Universitetet i Agder

Photo: CAS

Asle Sudbø

Professor

Norges teknisk-naturvitenskapelige univeristet (NTNU)

Photo: UiT

Kenneth Ruud

Prorektor
UiT Norges arktiske universitet

Varaer:

Photo: UiO

Aud V. Tønnessen

Professor

Universitetet i Oslo

(vara for R. K. Reed)

Rector Anne Husebekk, UiT (Photo: Torbein Kvil Gamst)

Photo: UiT

Anne Husebekk

Rektor

UiT Norges arktiske universitet

(vara for D. R. Olsen)

Photo: UiO

Knut Heidar

Professor

Universitetet i Oslo

(vara for K. B. Aavitsland)

Photo: UiB

Knut Helland

Professor

Universitetet i Bergen

(vara for U. Langås)

Photo: UiT

Anna Nylund

Professor

UiT Norges arktiske universitet

(vara for A. Sudbø)

Photo: CAS

Terje Lohndal

Professor

Norges teknisk-naturvitenskapelige univeristet (NTNU)

(alternate for K. Ruud)

 

 

Tidligere styreledere:

 

1989 - 1990 Professor Gudmund Hernes
1991 Professor Dagfinn Føllesdal
1992 - 1993 Professor Vigdis Ystad
1993 - 1999 Professor Torstein Jøssang
2000 - 2010 Professor Aanund Hylland
2011 - 2014 Professor Asbjørn Kjønstad
2015 - 2018 Professor Geir Ellingsrud
LOGO