Language - hva slags semantisk rolle spiller den beskrivende delen av en nominalfrase

LOGO