RUNIC - Vad betyder binamnet Rauðumskialdi på Rønningestenen DR 202?

LOGO