Centre for Advanced Study

at the Norwegian Academy of Science and Letters

Oslo International Think-tank on Multiple Sclerosis Epidemiology

Information

Former 1994/1995 Humanities - Theology

Abstract

Senter for høyere studier, ved Det Norske Videnskaps-Akademi har gitt en optimal ramme for forskerne som har arbeidet med MS epidemiologi i det akademiske år 1994-1995. F0lgende forskere har deltatt: Christina Wolfson, Montreal, Canada; Klaus Lauer, Darmstadt, Tyskland; Enrico Granieri, Ferrara, Italia; Anne-Marie Landtblom, Linköping, Sverige; Shalini Bansil, New Jersey, USA og Bombay, India; Alexei Boiko, Moskva, Russland og fra Norge: Kjell-Morten Myhr, Rune Midgard, Marit Grønning, Monica Nortvedt og Harald Nyland. Prosjektledelse har vært ved 1.amanuensis Trond Riise, Universitetet i Bergen. Arbeid i gruppe med felles forskningmål, metoder og nære sosiale relasjoner har vist seg å være utfordrende og fruktbar. Gruppen har allerede utarbeidet internasjonale retningslinjer for fremtidige analytiske epidemiologiske studier. Forskningsåret startet med åpningsseminar 17. til 18. September 1994 med gjennomgang av den etablerte kunnskap på dette feltet ved de ledende internasjonale forskerne. Dette var det faglige grunnlaget for arbeidet. Proceedings fra dette seminaret er publisert. Resultater fra forskningsåret ble presentert på avslutningsseminaret i Bergen 2. til 4. juni 1995, som samlet 55 aktive forskere fra 20 land. I tillegg presenterte deltagerne nye resultater i epidemiologiske trender, metodeutvikling for analytiske studier, genetiske studier og studier av sykdomsforl0pet. Den kunnskap som prosjektet har generert viser at epidemiologi vil være en nøkkel til å forstå MS-gåten. Siden tilstanden er så sjelden, den rammer 1 av 1000, trengs det systematiske observasjoner av miljøfaktorer i store etniske definerte populasjoner for a avsløre den ytre faktor for sykdomsutvikling. Prosjektet har bidratt til en standardisering av og oppgradering av vitenskapelig metoder, bade for etablerte og nye forskningsmilj0er, f. eks. i Russland og i India. Et resultat av forskningsåret har også vært en etablering av et godt nettverk mellom de aktiv forskerne som er svært viktig for fremtidig samarbeid. Vennlig hilsen

Fellows

 • Bansil, Shalini
  Assistant Professor New Jersey Medical School 1994/1995
 • Boiko, Alexei
  - Russian State Medical University 1994/1995
 • Granieri, Enrico
  Professor Humanitas Research Hospital 1994/1995
 • Grønning, Marit
  - Haukeland University Hospital 1994/1995
 • Landtblom, Anne Marie
  - Linköping University Hospital 1994/1995
 • Lauer, Klaus
  Dr. Academic Teaching Hospital 1994/1995
 • Midgaard, Rune
  - Molde County Hospital 1994/1995
 • Myhr, Kjell-Morten
  - University of Bergen (UiB) 1994/1995
 • Nordtvedt, Monica Wammen
  - Bergen University College 1994/1995
 • Wolfson, Christina
  - McGill University 1994/1995

Group leader

 • Harald Nyland

  Title Professor Institution Haukeland University Hospital Year at CAS 1994/1995
 • Trond Riise

  Title Professor Institution University of Bergen (UiB) Year at CAS 1994/1995
LOGO