Centre for Advanced Study

at the Norwegian Academy of Science and Letters

Oslo International Think-tank on Multiple Sclerosis Epidemiology

Information

Former 1994/1995 Humanities - Theology

Abstract

Senter for høyere studier, ved Det Norske Videnskaps-Akademi har gitt en optimal ramme for forskerne som har arbeidet med MS epidemiologi i det akademiske år 1994-1995. F0lgende forskere har deltatt: Christina Wolfson, Montreal, Canada; Klaus Lauer, Darmstadt, Tyskland; Enrico Granieri, Ferrara, Italia; Anne-Marie Landtblom, Linköping, Sverige; Shalini Bansil, New Jersey, USA og Bombay, India; Alexei Boiko, Moskva, Russland og fra Norge: Kjell-Morten Myhr, Rune Midgard, Marit Grønning, Monica Nortvedt og Harald Nyland. Prosjektledelse har vært ved 1.amanuensis Trond Riise, Universitetet i Bergen. Arbeid i gruppe med felles forskningmål, metoder og nære sosiale relasjoner har vist seg å være utfordrende og fruktbar. Gruppen har allerede utarbeidet internasjonale retningslinjer for fremtidige analytiske epidemiologiske studier. Forskningsåret startet med åpningsseminar 17. til 18. September 1994 med gjennomgang av den etablerte kunnskap på dette feltet ved de ledende internasjonale forskerne. Dette var det faglige grunnlaget for arbeidet. Proceedings fra dette seminaret er publisert. Resultater fra forskningsåret ble presentert på avslutningsseminaret i Bergen 2. til 4. juni 1995, som samlet 55 aktive forskere fra 20 land. I tillegg presenterte deltagerne nye resultater i epidemiologiske trender, metodeutvikling for analytiske studier, genetiske studier og studier av sykdomsforl0pet. Den kunnskap som prosjektet har generert viser at epidemiologi vil være en nøkkel til å forstå MS-gåten. Siden tilstanden er så sjelden, den rammer 1 av 1000, trengs det systematiske observasjoner av miljøfaktorer i store etniske definerte populasjoner for a avsløre den ytre faktor for sykdomsutvikling. Prosjektet har bidratt til en standardisering av og oppgradering av vitenskapelig metoder, bade for etablerte og nye forskningsmilj0er, f. eks. i Russland og i India. Et resultat av forskningsåret har også vært en etablering av et godt nettverk mellom de aktiv forskerne som er svært viktig for fremtidig samarbeid. Vennlig hilsen

End Report

The Centre has provided optimal conditions for the researchers to work on MS epidemiology during our stay at CAS. The work of the group’s members towards common research goal, using the same methods and having close social relations have been very fruitful, although challenging at times. The group have created international guidelines for future analytical epidemiological studies.

We began the year with a seminar where we went through the established knowledge of the field from leading international researchers. This would lay the professional foundation for the rest of the year. Proceedings from the seminar has been published.

The results of the year was presented on our end seminar. New epidemiological trends, methods for analysis, genetic studies and course of disease was presented.

The knowledge generated by the project shows that epidemiology will be a key factor to understand the MS riddle. As the condition is so rare (affecting 1 of 1000), systematic observation of environmental factors in large ethnical defined populations have to be done to reveal the outer factors for the development of the disease. The project have contributed to a standardisation and upgrading of scientific methods for both established and new research environments. The year at CAS has also helped create a network between active researchers across boarders that will be important for future collaboration.

Fellows

 • Bansil, Shalini
  Assistant Professor New Jersey Medical School 1994/1995
 • Boiko, Alexei
  - Russian State Medical University 1994/1995
 • Granieri, Enrico
  Professor Humanitas Research Hospital 1994/1995
 • Grønning, Marit
  - Haukeland University Hospital 1994/1995
 • Landtblom, Anne Marie
  - Linköping University Hospital 1994/1995
 • Lauer, Klaus
  Dr. Academic Teaching Hospital 1994/1995
 • Midgaard, Rune
  - Molde County Hospital 1994/1995
 • Myhr, Kjell-Morten
  - University of Bergen (UiB) 1994/1995
 • Nordtvedt, Monica Wammen
  - Bergen University College 1994/1995
 • Wolfson, Christina
  - McGill University 1994/1995

Group leader

 • Harald Nyland

  Title Professor Institution Haukeland University Hospital Year at CAS 1994/1995
 • Trond Riise

  Title Professor Institution University of Bergen (UiB) Year at CAS 1994/1995
LOGO