Styret ved Senter for grunnforskning (CAS):

Photo: UiB

Leder

Rolf K. Reed

Professor

Universitetet i Bergen

Photo: UiB
Nestleder

Dag Rune Olsen

Rektor

UiT Norges arktiske universitet

Photo: MF

Kristin Bliksrud Aavitsland

 
Professor

MF vitenskapelige høyskole for teologi, religion og samfunn

Photo: UiA

Unni Langås

Professor

Universitetet i Agder

Photo: CAS

Asle Sudbø

Professor

Norges teknisk-naturvitenskapelige univeristet (NTNU)

Photo: UiT

Kenneth Ruud

Prorektor
UiT Norges arktiske universitet

Varaer:

Photo: UiO

Aud V. Tønnessen

Professor

Universitetet i Oslo

(vara for R. K. Reed)

Rector Anne Husebekk, UiT (Photo: Torbein Kvil Gamst)

Photo: UiT

Anne Husebekk

Professor

UiT Norges arktiske universitet

(vara for D. R. Olsen)

Photo: UiO

Knut Heidar

Professor

Universitetet i Oslo

(vara for K. B. Aavitsland)

Photo: UiB

Knut Helland

Professor

Universitetet i Bergen

(vara for U. Langås)

Photo: UiT

Anna Nylund

Professor

UiT Norges arktiske universitet

(vara for A. Sudbø)

Photo: CAS

Terje Lohndal

Professor

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

(alternate for K. Ruud)

 

 

Tidligere styreledere:

 

1989 - 1990 Professor Gudmund Hernes
1991 Professor Dagfinn Føllesdal
1992 - 1993 Professor Vigdis Ystad
1993 - 1999 Professor Torstein Jøssang
2000 - 2010 Professor Aanund Hylland
2011 - 2014 Professor Asbjørn Kjønstad
2015 - 2018 Professor Geir Ellingsrud