Styret ved Senter for grunnforskning (CAS):

Foto: UiB

Leder

Professor Rolf K. Reed

Institutt for biomedisin,
Universitet i Bergen
 
Telefon: 55 58 63 89
Rolf.Reed@uib.no

Foto: UiB

Nestleder

Rektor Dag Rune Olsen

Universitet i Bergen
 
Telefon: 55 58 20 02
rektor@rektor.uib.no

Foto: MF

Professor Kristin Bliksrud Aavitsland

Avdeling for teologi og historie,
MF vitenskapelige høyskole
 
Telefon: 22 59 06 15
Kristin.B.Aavitsland@mf.no

Foto: UiA

Professor Unni Langås

Institutt for nordisk og mediefag,
Universitet i Agder
 
Telefon: 38 14 20 75
unni.langas@uia.no

Foto: NTNU

Professor Toril Aalberg

Institutt for sosiologi og statsvitenskap, 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 
Tlf: +47 73 59 83 59
toril.aalberg@svt.ntnu.no

Foto: UiT

Professor Kenneth Ruud

Prorektor for forskning og utvikling,
Universitet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet
 
Tlf: +47 77 62 31 01
kenneth.ruud@uit.no
 

Varamedlemmer:

Foto: UiO

Professor Aud V. Tønnessen 

(vara for R. K. Reed)

Dekan for Det teologiske fakultet,
Universitet i Oslo
 
Tlf: +47 22 85 03 39
a.v.tonnessen@teologi.uio.no
Rector Anne Husebekk, UiT (Photo: Torbein Kvil Gamst)

Foto: UiT

Rektor Anne Husebekk

(vara for D. R. Olsen)

Universitet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet
 
Tlf: +47 77 64 49 88
anne.husebekk@uit.no

Foto: UiO

Professor Knut Heidar

(vara for K. B. Aavitsland)

Institutt for statsvitenskap,
Universitet i Oslo
 
knut.heidar@stv.uio.no

Foto: UiB

Professor Knut Helland 

(vara for U. Langås)

Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet,
Universitet i Bergen
 
Tlf: +47 55 58 91 16
Knut.Helland@uib.no

Foto: UiT

Professor Anna Nylund

(vara for T. Aalberg)

Det juridiske fakultet,
Universitet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet
 
Tlf: +47 77 64 91 73
anna.nylund@uit.no

Foto: UiO

Professor Gunn Elisabeth Birkelund

(vara for K. Ruud)

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi,
Universitet i Oslo
 
Tlf: +47 22 84 40 51
g.e.birkelund@sosgeo.uio.no